Paul Light Photographs
DSCN0087AW110a Walkway © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0086AW110 Wall w/ Red Door © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0074AW110a Garden © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0061AW110a Alleyway © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0055AW110a Palm Tree © 2014 Paul Light on Flickr.
DSC04700NX5Na Pérez Art Museum Miami 2 © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0115AW110 Swordfish © 2014 Paul Light on Flickr.
DSC04688NX5Na Driveway © 2014 Paul Light on Flickr.
DSCN0084AW110 House © 2014 Paul Light on Flickr.
DSC04683NX5Na Pérez Art Museum Miami 1 © 2014 Paul Light on Flickr.